Bijzonder Stadsproject Matthäus Passie in Rotterdam

Bijzonder Stadsproject Matthäus Passie in Rotterdam!

In maart 2020 besteedt Toonkunst Rotterdam een maand lang uitgebreid aandacht aan de Matthäus Passion. Met het Stadsproject Matthäus Passion 2020 wil Toonkunst de muziek en tekst van de Matthäus Passion onder de aandacht brengen van zo veel mogelijk Rotterdammers. In de hele maand maart 2020 sluiten honderden mensen zich aan bij het project via school- en wijkprogramma’s, Aria-dagen, en een anders-dan-anderen Meezing-Matthäus. Schoolkinderen uit Almere en Rotterdam en koorleden van Toonkunst Rotterdam in de kleinere solo-rollen zorgen voor extra dramatiek en klankkleuren. Het festival is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen, dus óók (en vooral) voor mensen die Bach nog niet of nauwelijks kennen. De viering van 150 jaar Matthäus Passion moet een muziekfeest voor álle Rotterdammers zijn. Zij kunnen komen luisteren, maar ook zelf meezingen – zo worden de inwoners van Rotterdam actief betrokken bij het festival en het slotconcert in de Doelen. In Almere brengt het Stadsproject Matthäus Passion op 26 maart de eerste live-uitvoering van Bachs meesterwerk ooit en het project eindigt op 28 maart in de Doelen in Rotterdam. Dirigente Maria van Nieukerken is de drijvende kracht achter deze omvangrijke onderneming.
Slotconcerten:
26 maart in KAF, Almere
28 maart in De Doelen, Rotterdam

Toonkunst.nl
Stadsproject Matthäus Passion 2020

 

You May Also Like

NSO gaat van 10/2 -25/2 op tournee door Nederland en stelt vrouwen in de klassieke muziek centraal

Vanavond Finale Oskar Back Prijs in Tivoli Vredenburg

Nieuwsbrief ontvangen?

Iván Fischer luidt Bruckner-cyclus in met de Derde symfonie