Nederland Maakt Kunst

Nederland Maakt Kunst

Platform A. heeft deze petitie aangemaakt voor Minister van Engelshoven (D66)

Nederland is een welvarend land. Er is een begrotingsoverschot en er wordt veel geïnvesteerd. Maar de kunstensector blijft achter, waardoor niet alleen banen verloren gaan maar waarmee ook de tolerante cultuur, de innovatieve identiteit en de internationale aantrekkingskracht van Nederland op het spel worden gezet.

NEDERLAND MAAKT KUNST

Kunst is overal om ons heen en diep verweven met de belangrijkste momenten in ons leven: Als we verliefd zijn, als we jarig zijn, als iemand om ons heen sterft. Kunst biedt troost en geeft energie waar we dat het hardst nodig hebben.

11 miljoen Nederlanders beoefenen een vorm van kunst. Dat zijn cijfers van het CPB. In bijna ieder huishouden is er wel iemand die schrijft, danst, vlogt zingt, schildert, Larpt muziek maakt of toneelspeelt. Deze mensen halen inspiratie uit de professionele kunsten en inspireren op hun beurt de beroepssector.
Het welzijn van de kunstensector is niet alleen van belang voor de sector zelf, maar van invloed op het welzijn van heel Nederland.KUNST MAAKT NEDERLAND

Kunst maakt een land tot wat het is. Kunstenaars hebben het vermogen om mensen te verbinden, de maatschappij te bevragen en vooruit te helpen.

We leven in een complexe tijd waarin veel sociale, culturele, en politieke structuren vast lijken te zitten. Er is een klimaatprobleem, er is polarisatie en verharding. We moeten dingen anders gaan doen.

De creatieve sector is hierin onmisbaar. Kunstenaars scheppen alternatieve werelden, zodat we met meer inzicht naar de onze kunnen kijken. Via kunst begrijpen we onszelf en de tijd waarin we leven.

HET GAAT GOED MET NEDERLAND

Nederland is een welvarend land. Er is een begrotingsoverschot. Er wordt veel geïnvesteerd maar de kunstensector blijft achter. Nog steeds gaat er jaarlijks 2,5 keer zo veel subsidie naar fossiele brandstoffen dan naar de kunsten. Kunst levert altijd meer op dan het kost. Waar kunst gemaakt wordt bloeien wijken op, waardoor steden groeien en werkgelegenheid ontstaat. Hoe meer we in kunst investeren des te sterker onze identiteit en hoe groter onze aantrekkingskracht, nationaal en internationaal.

WIJ VRAGEN MINISTER VAN ENGELSHOVEN OM

– meer te investeren in de kunsten, zowel de amateurkunsten, kunst in het onderwijs als de professionele kunsten.
– Fair Pay voor iedereen in de kunstsector en actieve handhaving daarvan.

Na jaren van sanering en inkrimping is het tijd voor een fundamentele herwaardering van de kunstensector.
Het is tijd om in te zien dat een welvarend land zijn kunstensector steunt in plaats van klein houdt.
Want in een land waar cultuur bloeit willen mensen graag leven.
Deze petitie is een initiatief van Platform AANVANG

You May Also Like

NSO gaat van 10/2 -25/2 op tournee door Nederland en stelt vrouwen in de klassieke muziek centraal

Vanavond Finale Oskar Back Prijs in Tivoli Vredenburg

Nieuwsbrief ontvangen?

Iván Fischer luidt Bruckner-cyclus in met de Derde symfonie