Schubert – Liszt: Aufenthalt

Het is alweer heel wat jaren geleden dat Henle voor het eerst pianotranscripties door anderen dan de componist zelf toeliet tot hun Urtext uitgaven. Je zou je natuurlijk kunnen afvragen wat er nu zo ‘Ur’ aan een transcriptie door een andere componist is. Toch is er alle reden voor een Urtext bij de uitgave van Liszts transcriptie van Aufenthalt uit Schuberts liederencyclus Schwanengesang. Voor deze transcriptie vervaardigde de bewerker afzonderlijk vereenvoudigde varianten. Ook werd er nog voor Liszts dood een nieuwe drukplaat vervaardigd, waaraan hijzelf zeer waarschijnlijk zijn medewerking verleende. Die uitgave wordt door editeur Andrea Lindmayr-Brandl als basis genomen, waarbij echter uitgebreid wordt geput uit de overige bronnen. De ontstaans- en publicatiegeschiedenis nauwkeurig wordt nauwkeurig toegelicht in haar voorwoord en tekstkritisch commentaar.

Liszts vereenvoudigde varianten en enkele overige ossia’s zijn opgenomen in de bladspiegel – en daarbij iets kleiner gedrukt. De complexe informatie is niettemin opvallend overzichtelijk weergegeven – terwijl de choreografie die de Hongaarse duivelsvirtuoos oorspronkelijk van beide handen verwachtte al geen kleinigheid is om te noteren. Liszt liet overigens ook de oorspronkelijke liedtekst bij zijn transcripties opnemen. Ook die heeft Henle meegenomen, zij het, gezien het kleine gecursiveerde lettertype, vooral ‘pro memorie’. De vingerzettingen die Evgeni Kissin spaarzaam aan deze Urtext liet toevoegen zijn nuchter en effectief.

Elger Niels

Franz Schubert (arr. Franz Liszt)
Aufenthalt (aus Schwanengesang D 957)
Bearbeitung für Klavier
G. Henle Verlag
Urtext HN 599
ISMN 979-0-2018-0599-3

 

You May Also Like

Henle’s bloemlezing uit de Chinese pianomuziek

Franz Schubert – Klaviersonaten II

Ludwig van Beethoven – complete Bagatelles

Johannes Brahms – Vioolsonates in Henle’s nieuwe Urtext